Bình Phước: Nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đánh giá về công tác dân tộc trên địa bàn thời gian qua, ông Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước cho rằng, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được bảo đảm, đời sống của đồng bào được cải thiện rõ rệt.

Ngày 14/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước đã họp thông qua báo cáo kết quả giám sát triển khai, thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh này.

Ông Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước, cho biết trước đó trong các ngày 23 và 28/8, Ban Dân tộc đã tổ chức giám sát trực tiếp tại một số sở, ngành, địa phương về thực hiện Nghị định số 05.

Qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước đánh giá: Nghị định 05 đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Bình Phước: Nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc ảnh 1
Ông Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước thông tin tại cuộc họp

Theo Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bình Phước đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc, góp phần quan trọng vào việc phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của đồng bào được cải thiện rõ rệt.

Về công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều tiến bộ, các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống được bảo tồn và phát huy. Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số của tỉnh ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc được kiện toàn.

Bình Phước: Nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc ảnh 2
Theo Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước, thông qua chính sách dân tộc và công tác dân tộc đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tại tỉnh Bình Phước, chính sách đối với người có uy tín, già làng đã phát huy hiệu quả. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được bảo đảm, tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số được tăng cường; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững, ổn định.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước nhận thấy, ngoài các mặt tích cực, trong quá trình giám sát cũng phát hiện một số khó khăn, hạn chế. Để thực hiện hiệu quả hơn, tới đây ngành chức năng tỉnh Bình Phước sẽ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dụng phù hợp với thực tiễn trong công tác dân tộc.

Toàn tỉnh Bình Phước có 41 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS), với khoảng 195.635 người, chiếm 19,67% dân số cả tỉnh.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm