Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT; các trường dự bị đại học; Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc (GDDT) như sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội và Nhà nước về đổi mới và phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS, MN). Ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện tốt chính sách đối với người dạy, người học, cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi.

Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với vùng đồng bào; tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, miền núi, đặc biệt trong các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và các trường dự bị đại học;

Đồng thời bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của DTTS; quan tâm giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh vùng DTTS, MN; đổi mới và tăng cường công tác quản lý GDDT, công tác thông tin, truyền thông về GDDT.

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi ảnh 1
Các em học sinh trường Tiểu học Bó Kiếng (Sơn La). Ảnh: Dương Triều

Bộ GDĐT nêu nhiệm vụ cụ thể phải nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, miền núi. Theo đó, phải rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS ở các cấp học. Nâng cao chất lượng giáo dục của trường PTDTNT, trường PTDTBT. Nâng cao chất lượng giáo dục các trường dự bị đại học, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu Nghị T80. Dạy học tiếng dân tộc thiểu số và Tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS.

Bên cạnh đó ba nhiệm vụ cụ thể khác được nêu rõ trong hướng dẫn gồm: Thực hiện chế độ, chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS, MN; Tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc; Đẩy mạnh công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục dân tộc.

Trên cơ sở những nội dung hướng dẫn tại Công văn này, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Sở GDĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc cụ thể, phù hợp.

Hiệu trưởng các trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị T80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của nhà trường.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm