Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - những người tham gia hoạch định chính sách và thực thi chính sách về dân tộc có vai trò rất quan trọng.

Ngày 5/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo khoa học: Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Nghị quyết số 43 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc đã khẳng định: Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, phát huy nội lực, vươn lên cùng phát triển...chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số.

Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số ảnh 1

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trong giải quyết vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc, công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - những người tham gia hoạch định chính sách và thực thi chính sách về dân tộc có vai trò rất quan trọng.

Nhận thức rõ vấn đề này và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 771 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”.

Đề án ra đời là bước cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, đồng thời là bước quan trọng nhằm hoàn thiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Mục tiêu Đề án nhằm Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Đề án, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai nhiệm vụ xây dựng, biên soạn chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chương trình “Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Nhiệm vụ này được triển khai với nhiều nội dung khác nhau, trong đó, việc xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng là nội dung quan trọng cần triển khai đầu tiên.

Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số ảnh 2
Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức (đối tượng 1 và đối tượng 2) theo Quyết định số 771/QĐ-TTg.

Đây là những cán bộ có chức vụ, chức danh từ ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cho đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của hệ thống chính trị, có vai trò quyết định trong tham mưu hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và thực hiện công tác dân tộc nói riêng.

Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ những nội dung cần có trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 1 và 2; cấu trúc của chương trình bồi dưỡng, những thuận lợi, khó khăn, điều kiện cần có để triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức đạt hiệu quả…

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.