Thừa Thiên Huế đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình tại các cấp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2023.

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII diễn ra vào ngày 13-14/7, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Trăng cho biết: Trong 2 năm 2022 và 2023, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I; Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh, bằng nhiều biện pháp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực, chủ động để chỉ đạo cơ quan và các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện; tổ chức giao ban, nghe báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân hằng tháng tại UBND tỉnh; trực tiếp đi cơ sở (2 huyện phân bổ kinh phí lớn là A Lưới, Nam Đông) để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền...

Là cơ quan thường trực Chương trình MTQG 1719 tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Dân tộc tỉnh đã rất chủ động trong tham mưu, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn từ Trung ương, kịp thời tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ các văn bản để cơ sở triển khai; thành lập Tổ công tác để hỗ trợ trực tiếp 2 huyện Nam Đông, A Lưới; thường xuyên nắm bắt tình hình và giải đáp khó khăn, vướng mắc từ địa phương.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình vẫn còn thấp. Tính đến 30/6/2023, vốn đầu tư phát triển kéo dài từ năm 2022 sang giải ngân được 23.581/62.815 triệu đồng, tỷ lệ 37,5%; vốn kế hoạch năm 2023 giải ngân được 9.638/120.432 triệu đồng, tỷ lệ 8%; vốn sự nghiệp năm 2022 và 2023 giải ngân được 8,4%.

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia ảnh 1
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Trăng trả lời chất vấn của đại biểu tại Kỳ họp

Về các giải pháp để thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng ban hành hoặc đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành hệ thống văn bản quy định thống nhất, đồng bộ đối với quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và các nhiệm vụ khác trong thực hiện Chương trình theo đúng quy định; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiễn; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao (bao gồm cả dự toán năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến 31/12/2023 và dự toán năm 2023) trong năm 2023.

Chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các tiến độ cụ thể; cam kết giải ngân; tập trung các giải pháp khắc phục những vướng mắc, khó khăn nhất là các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án đầu tư phát triển. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình tại các cấp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2023. Trong đó, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị, ngành lĩnh vực và trong tổ chức triển khai các chương trình năm 2023.

Trong thời gian tới, khi các văn bản của các bộ, ngành được ban hành hoàn thiện, UBND tỉnh sẽ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn được giao.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.