Có 9 kết quả :

Tập huấn cho cán bộ triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

Tập huấn cho cán bộ triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

TPO - Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) ở các cấp trên địa bàn huyện Nam Đông.