Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG 1719

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG 1719 ở các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành.

Tham gia lớp bồi dưỡng có khoảng 100 đại biểu là Người có uy tín, đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên ấp, khóm…

Trong các ngày từ 11 - 13/7, các đại biểu thuộc nhóm cộng đồng và nhóm cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp tham gia lớp học được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) và các chính sách dân tộc; kỹ năng giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng; kỹ năng thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ xóa đói giảm nghèo; nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn sự nghiệp; kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG 1719 ảnh 1
Lớp bồi dưỡng với sự tham dự của hơn 100 đại biểu

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, lớp bồi dưỡng là một phần trong chuỗi hoạt động thực hiện Tiểu dự án 4 của Dự án 5 (Chương trình MTQG 1719) về: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp, với mục tiêu: Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình.

Bao gồm các nội dung bồi dưỡng: Quy trình triển khai dự án, tiểu dự án của Chương trình; quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện), các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác cho cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình cấp xã và ấp.

Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cũng đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG 1719 tại một số huyện có đối tượng được thụ hưởng Chương trình khác trên địa bàn tỉnh.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.