Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ làm công tác dân vận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023 khu vực phía Bắc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu nghiên cứu 6 chuyên đề, gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ làm công tác dân vận ảnh 1
Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ các cấp nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, để từ đó làm cơ sở cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Chính phủ xác định.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh: Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 chính là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong tình hình hiện nay.

Do đó, để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường yêu cầu các đồng chí cán bộ tham gia lớp tập huấn tập trung lắng nghe, nắm chắc nội dung cơ bản từng vấn đề, kết hợp nghiên cứu tài liệu, làm cơ sở để nâng cao hơn nữa chất lượng tiến hành công tác dân tộc tại cơ quan, đơn vị; mạnh dạn nêu vấn đề với giảng viên và Ban tổ chức lớp để cùng trao đổi, thống nhất về nhận thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong triển khai thực hiện.

Đối với các đồng chí giảng viên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường mong muốn bám sát nội dung, chương trình, đối tượng; tập trung làm rõ những vấn đề mấu chốt về công tác dân tộc trong các chuyên đề và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với công tác dân tộc, nhất là những nội dung còn khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện; những kỹ năng, kinh nghiệm trong tiến hành công tác dân tộc để cán bộ các cấp trong Tổng cục Hậu cần làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn công tác, đạt hiệu quả thiết thực.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.