Kiên Giang khai giảng lớp bồi dưỡng múa truyền thống Khmer

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với trường trung cấp Múa TPHCM khai giảng lớp bồi dưỡng múa truyền thống Khmer.

Tham gia lớp học có 70 học viên, là cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành cấp tỉnh cộng tác viên; phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố trong tỉnh.

Lớp học do các giảng viên của trường trung cấp Múa TPHCM giảng dạy, diễn ra từ ngày 10 - 19/7. Nội dung Lớp bồi dưỡng cung cấp các chuyên đề: Khái quát nghệ thuật múa Khmer Nam Bộ, chất liệu múa Khmer, phần dân gian múa gáo dừa… Cuối khóa học, các học viên được trường trung cấp Múa TPHCM trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Kiên Giang khai giảng lớp bồi dưỡng múa truyền thống Khmer ảnh 1

Tiết mục hát múa Khmer tham gia chào mừng trong Lễ khai giảng

Kiên Giang là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 230.000 người (chiếm 13,02% dân số toàn tỉnh), với đời sống văn hóa tinh thần rất phong phú, đa dạng, đặc sắc, được đồng bào gìn giữ trong suốt quá trình lao động, sáng tạo và phát triển. Việc bảo tồn các loại hình này không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào, mà còn góp phần làm phong phú, đa dạng thêm đời sống văn hóa của người dân tỉnh Kiên Giang.

Đây là lớp bồi dưỡng nằm trong chương trình thực hiện “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021 - 2025”.

Mục tiêu chung của Đề án góp phần thực hiện tốt công tác văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer, phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện của tỉnh Kiên Giang; đề xuất và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh, khuyến khích phục hồi các loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer tiêu biểu.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền dạy, đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, tác giả là người Khmer kế thừa. Nâng cao trình độ quản lý của cán bộ văn hóa từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động của Đề án; tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân vùng đồng bào dân tộc Khmer trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm