Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình MTQG 1719

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình MTQG 1719 ảnh 1
Ông Ma Quang Hiếu phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân tộc. Kịp thời tham mưu ban hành các Kế hoạch, Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; các văn bản quy định, hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình.

Theo đó, công tác lập, thẩm định, phân bổ nguồn vốn cơ bản kịp thời, đúng quy định; tuân thủ nghiêm túc tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ vốn; tập trung ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn nhất, vào những nội dung cấp thiết nhất. Bảo đảm đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng nội dung và định mức. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an ninh trật tự vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, vướng mắc như nguồn vốn giải ngân chậm, việc triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án ở cơ sở có nội dung còn lúng túng. Một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự chú trọng, quan tâm, chủ động trong đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện có lúc, có việc chưa chặt chẽ.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện hiệu quả Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG 1719, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các nội dung của từng dự án. Trong đó, tập trung thực hiện giải ngân đối với các dự án, tiểu dự án không còn vướng mắc về cơ chế. Đồng thời thực hiện rà soát đối với các nội dung khó có khả năng giải ngân, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kịp thời kế hoạch thực hiện…

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.