Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021-2025
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021-2025
TPO - Ngày 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (UBNT) đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Trong thời gian qua, hai cơ quan đã luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, gắn với việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện chính sách dân tộc, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống đồng bào vùng DTTS và miền núi.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 sẽ phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2017-2021, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan; trong đó, xác định rõ mục tiêu tuyên truyền, vận động đồng bào là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 1

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 2
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ tin tưởng rằng, qua công tác phối hợp giữa hai cơ quan, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển KT-XH có nhiều đột phá, đạt kết quả tốt.

Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2017 - 2021 do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày cho thấy: Qua gần 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả, cụ thể, thiết thực; hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung đề ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố cùng cấp, đặc biệt là ở Trung ương đã thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm trong Chương trình phối hợp. Chương trình đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. Công tác phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, cùng với cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước đã giúp cho KT-XH vùng DTTS và miền núi từng bước phát triển; góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đã trình bày Dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp. Cụ thể: Phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc, về phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong phát triển KT-XH và giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn. Hằng năm, có kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình điểm hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và xây dựng cộng đồng văn minh tiến bộ. Phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc.

Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận, công tác dân tộc; phối hợp phát hiện để giới thiệu những người là DTTS tham gia ứng cử để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp và tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Chú trọng bồi dưỡng và phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Định kỳ phối hợp tổ chức gặp mặt và giao lưu các già làng, trưởng bản, Người có uy tín ở các khu vực. Cùng phối hợp với Bộ đội biên phòng Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biên giới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; có biện pháp nhân rộng những mô hình tiêu biểu về phát triển KT-XH trong đồng bào các DTTS.

Tại Hội nghị, các đại biểu thuộc hai cơ quan đã cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai Chương trình phối hợp trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất một số nội dung đưa vào Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Dự thảo báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và dự thảo Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 của hai cơ quan.

Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 3

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho UBDT

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gợi mở một số nội dung để hai cơ quan quan tâm, phối hợp, triển khai thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng. Trong đó, quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện Chương trình MTQG. Việc thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG là giải pháp căn cơ để xóa đói giảm nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chặng đường phía trước còn dài và rất nặng nề khi Chương trình MTQG đi vào thực tiễn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hai cơ quan. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với sự lãnh đạo của Thủ trưởng hai cơ quan, Chương trình phối hợp sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định: Với sự quyết liệt, chủ động, phương pháp phù hợp, Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua đã đạt được những kết quả to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của hai bên, đóng góp thiết thực vào sự khởi sắc trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS. Đây là tiền đề, mở ra giai đoạn tiếp theo, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần phát triển vùng DTTS và miền núi, đặc biệt là Chương trình MTQG - chương trình trình có ý nghĩa to lớn về chính trị, quốc phòng, an ninh, tạo động lực trong thực hiện chính sách dân tộc.

Hội nghị đã nghe Vụ Tổ chức cán bộ (UBDT) và Ban Tổ chức cán bộ (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) công bố các Quyết định khen thưởng các đơn vị tham mưu thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2017-2021. Theo đó: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Vụ Tuyên truyền (UBDT). UBDT tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho Ban Dân tộc (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) vì đã có thành tích trong quá trình triển khai phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc
MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.