Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến hết tháng 9/2023, Ủy ban Dân tộc (UBDT) được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 185 nhiệm vụ và đang được triển khai thực hiện quyết liệt.

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023 của UBDT.

Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong 9 tháng đầu năm cho thấy, tập thể Lãnh đạo Ủy ban đã tổ nhiều cuộc họp, thống nhất định hướng chỉ đạo, giải quyết những nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nội dung, công việc của UBDT, của vùng đồng bào DTTS và miền núi; thường xuyên chỉ đạo các vụ, đơn vị giải quyết kịp thời đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao..., chỉ đạo ban hành 57 Thông báo kết luận, 54 công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban.

Trong 9 tháng đầu năm, Lãnh đạo UBDT đã tổ chức các đoàn công tác đến 33 địa phương, kết hợp với các Đoàn công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo xử lý 8.796 văn bản đến; ký ban hành 2.319 văn bản.

Đến hết tháng 9/2023, UBDT được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 185 nhiệm vụ và đang được triển khai thực hiện quyết liệt. Các đề án, chính sách trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 được triển khai theo kế hoạch, nỗ lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo bổ sung tình hình hình triển khai các nhiệm vụ như: Công tác tuyên truyền của Chương trinh MTQG 1719; tình hình chuẩn bị tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023; tiến độ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP; Đề án rà soát, đánh giá tổng thể các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành về lĩnh vực công tác dân tộc, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác dân tộc và các nhiệm vụ khác của Vụ; việc đề xuất xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tình hình sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình MTQG; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 9 tháng đầu năm 2023 và công tác kế hoạch năm 2024...

Các ý kiến trao đổi cho thấy, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, muộn; kết quả giải ngân còn thấp; công tác phối hợp giữa một số vụ, đơn vị vẫn còn những hạn chế nhất định. Qua đó, cuộc họp cũng đã tiến hành thảo luận, đề cập tới các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ ảnh 1
Quang cảnh cuộc họp

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, 3 tháng cuối năm 2023, UBDT định hướng tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường nắm tình hình đời sống, KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; hoàn thiện hồ sơ, văn bản các nhiệm vụ trình Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 bảo đảm đúng hạn, đồng thời tiến hành đề xuất các đề án, nhiệm vụ vào Chương trình công tác năm 2024; tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình MTQG 1719 và các chương trình, chính sách dân tộc đang còn hiệu lực.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 và Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023; thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp; tham mưu ban hành Quyết định giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tổng kết, đánh giá công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2023; thực hiện các công tác thi đua, khen thưởng năm 2023...

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Ủy ban cùng các vụ, đơn vị trong 9 tháng qua. Nhấn mạnh, thời gian của năm 2023 không còn nhiều, đề nghị lãnh đạo các vụ tập trung rà soát lại các nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc, phân công phân nhiệm cụ thể để triển khai quyết liệt, đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đã đề ra, trong đó đặc biệt lưu ý tới các vấn đề giải ngân, chi thường xuyên, Chương trình MTQG 1719; các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023; hoàn thiện các báo cáo sơ bộ, xác định rõ nhiệm vụ của Đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, báo cáo tiến độ với Lãnh đạo Ủy ban. Yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về nhân sự của các vụ, đơn vị để đề xuất phương án điều động, bố trí cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại các vụ, đơn vị.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.