Ủy ban Dân tộc: Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 6/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc bảo đảm thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phương thức chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát.

Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã bám sát các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719 bảo đảm kế hoạch, chất lượng.

Trong 6 tháng đầu năm, UBDT tập trung về công tác xử lý tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các địa phương; hoàn thiện xây dựng và sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách để bảo đảm đầy đủ hệ thống cơ sở pháp lý làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương.

Đồng thời, UBDT đã tiến hành trao đổi thông tin với các đối tác cơ quan thực hiện công tác dân tộc tại Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc nhằm thực hiện Thỏa thuận Hợp tác đã ký và chuẩn bị ký lại các Thoả thuận hợp tác trong năm 2023. Đồng thời tìm kiếm, mở rộng quan hệ với các đối tác khác trong khu vực và trên thế giới như Ấn Độ, Australia, Úc, New Zealand, Nhật Bản. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thống nhất chủ trương và phương hướng phối hợp phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta…

Ủy ban Dân tộc: Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc.

Đẩy nhanh việc hoàn thành xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn; tăng cường kiểm tra giám sát để xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG 1719, bảo đảm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch năm 2023 của chương trình trong 6 tháng cuối năm.

Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp; xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường... giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân tộc. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Xây dựng và bảo vệ kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2024 - 2026. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí năm 2023; thực hiện nghiêm các quy định về thanh, quyết toán kinh phí ngay sau khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công “Chương trình Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023”. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các đoàn công tác của lãnh đạo Ủy ban đi thăm, chúc Tết Nguyên đán 2024 tại các địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Ủy ban Dân tộc: Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị Văn phòng Ủy ban rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao của các Vụ, đơn vị để bổ sung vào thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm bảo đảm đầy đủ, liên thông, thống nhất với nhau.

Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. Đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ chấp hành ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát lại toàn bộ quy trình thẩm định các dự án; Văn phòng Ủy ban xây dựng bộ phận đấu thầu chuyên trách bảo đảm đủ năng lực, trình độ.

Về kế hoạch bồi dưỡng tập huấn, ông Hầu A Lềnh giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tất cả các kế hoạch bồi dưỡng tập huấn của UBDT bảo đảm đi vào thực chất. Về công tác cán bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị Đảng ủy, các Chi bộ kiện toàn Ban Chi ủy, lãnh đạo Đảng và đoàn thể.

Về công tác xây dựng kế hoạch nhà nước năm 2024, ông Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị đánh giá lại toàn bộ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhà nước năm 2023; trên cơ sở đó căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch dự toán năm 2024 bảo đảm phù hợp với chức năng nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi, có căn cứ pháp lý, hồ sơ thuyết minh…

Ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh vừa qua, Quốc hội cho phép Chính phủ rà soát, điều chỉnh các nội dung của Chương trình MTQG; Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 555/TTg-QHĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG. Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các Vụ, đơn vị bám sát các nội dung trên để rà soát lại xem những vấn đề cần điều chỉnh tổng hợp gửi Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.