Tăng cường đào tạo công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/7, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức cuộc họp về việc thực hiện Chiến lược đào tạo công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung, nhiệm vụ mà Học viện Dân tộc được giao.

Theo báo cáo của Học viện Dân tộc (HVDT), Chiến lược đào tạo công tác dân tộc giai đoạn 2022-2025 tập trung vào các nội dung trọng tâm: Đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ; bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả, giai đoạn 2022-2023, HVDT đã mở 1 mã ngành trình độ đại học (ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS); đã lập Đề án mở 4 ngành đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

Năm 2023, HVDT đang tuyển sinh khóa 3 với 50 chỉ tiêu. Đã biên soạn 5 cuốn giáo trình; 19 đề cương Giáo trình đặc thù trong Chương trình đào tạo trình độ đại học. Phối hợp với địa phương tổ chức 162 lớp bồi dưỡng kiến thức DTTS thuộc nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg.

Trong giai đoạn 2023-2025, HVDT định hướng kế hoạch thực hiện Chiến lược đào tạo công tác dân tộc sẽ tập trung mở thêm 3-4 mã ngành trình độ đại học, 1 ngành trình độ thạc sĩ phù hợp với nhu cầu phát triển nhân lực vùng DTTS và miền núi. Quy mô tuyển sinh hàng năm từ 50 sinh viên/ngành/năm, 10-15 học viên Cao học/ngành.

Hoàn thiện 20-25 cuốn giáo trình phù hợp với các chuyên ngành đào tạo. Biên soạn mới Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhóm đối tượng 3, đối tượng 4. Tổ chức tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên khoảng 20 lớp/năm; bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 từ 80-100 lớp/năm theo Chương trình MTQG 1719…

Đối với một số nội dung Chuyển đổi số và Cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo giai đoạn 2023-2025, HVDT đã lập dự thảo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tham mưu thực hiện đối với một số dự án.

Tăng cường đào tạo công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025 ảnh 1

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự cũng đã tham gia ý kiến xoay quanh các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo tiếng DTTS; xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng cao công tác phối hợp với các vụ, đơn vị và địa phương; xây dựng cơ chế liên kết đào tạo với các trường…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả công tác của tập thể HVDT trong thời gian qua.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới ông Hầu A Lềnh đề nghị Ban Giám đốc HVDT tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình giáo dục và đào tạo phù hợp với từng đối tượng; nâng cao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.