Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 2 ngày (28 – 29/8), Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học viên tham gia lớp tập huấn gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND; cán bộ Kế toán, Địa chính - Xây dựng – Nông nghiệp của 70 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam.

Đợt này, các học viên được tập huấn các chuyên đề gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Quy trình, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ sửa chữa, duy tu bảo dưỡng công trình.

Nghiệp vụ thanh toán vốn đầu tư và kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Quản lý, quyết toán vốn đầu tư và kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đợt tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt là trong công tác giải ngân vốn đầu tư các công trên địa bàn phụ trách...

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.