Hỗ trợ kinh phí cho nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã trao kinh phí hỗ trợ 4 nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp trong việc lưu truyền, phổ biến, truyền dạy văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự án 6). 4 nghệ nhân ưu tú được hỗ trợ (2 người Bahnar, 2 người Jrai), gồm: A Lip - nghệ nhân chỉnh chiêng (làng Groi Wêt, xã Glar, huyện Đak Đoa); Rơ Châm Tih - nghệ nhân chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc (làng Jút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai); Đinh Văn Hmưnh - nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng (làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang); Rơ Ô Bhung - nghệ nhân thực hành lễ hội truyền thống, chỉnh chiêng và truyền dạy cồng chiêng (buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa).

Theo đó, mỗi nghệ nhân được hỗ trợ tổng số tiền 52 triệu đồng.

Đây là hoạt động tiếp tục ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của các nghệ nhân ưu tú trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong cộng đồng; đồng thời khuyến khích các nghệ nhân có thêm nhiều hoạt động, sáng tạo trong việc trao truyền văn hóa cho các thế hệ kế cận.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.