Lựa chọn phương án thu thập thông tin thực trạng của 53 dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh vừa có buổi làm việc với Tổng cục Thống kê về nội dung, phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Thời gian qua, các đơn vị đầu mối của hai cơ quan đã hết sức tích cực để chuẩn bị về nội dung, phương án cho cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội (KT-XH) của 53 dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2024.

Theo đề xuất, cuộc điều tra dự kiến triển khai theo 3 phương án: Phương án 1, thu thập thông tin đến cấp huyện và cấp tỉnh như năm 2019. Phương án 2, thu thập thông tin như năm 2019, đối với 5 chỉ tiêu (dân số người dân tộc thiểu số, cơ cấu dân số người dân tộc thiểu số, số hộ gia đình người dân tộc thiểu số, quy mô hộ dân tộc thiểu số, tỷ lệ tăng dân số) được tính đến cấp xã bằng cách lập bảng kê toàn bộ các xã để xác định số người, số hộ. Phương án 3, thu thập toàn bộ các chỉ tiêu đến cấp xã theo đề nghị của UBDT.

Về dự thảo Quy chế phối hợp giữa UBDT và Tổng cục Thống kê nhằm phục vụ việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của UBDT và nâng cao vị trí, chức năng, vai trò quản lý nhà nước về thống kê, điều phối, tổ chức các hoạt động thống kê. Đồng thời, nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thông tin sẵn có của hai cơ quan, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý và điều hành.

Lựa chọn phương án thu thập thông tin thực trạng của 53 dân tộc thiểu số ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

Tại phiên họp, đại biểu hai cơ quan đã trao đổi, cung cấp thêm các thông tin liên quan về cuộc điều tra, đồng thời phân tích, thảo luận về các thuận lợi, khó khăn của từng phương án tổ chức cuộc điều tra; phối hợp, khai thác dữ liệu dân cư của Bộ Công an để cuộc điều tra đạt kết quả như mục tiêu đề ra; cân đối số lượng, phân tổ của các chỉ tiêu để phù hợp với nguồn lực về tài chính, thời gian và nhân lực tham gia…

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Cần lựa chọn phương án hiệu quả nhất, đáp ứng mục tiêu của cuộc điều tra về số liệu, thời gian, kinh phí và đối tượng triển khai phù hợp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cần rà soát, phân nhóm hệ thống các chỉ tiêu; làm rõ hơn nội hàm, bổ sung một số chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; tăng cường tính kế thừa, rà soát sự trùng lặp với các chỉ tiêu đã được các bộ, ngành hoặc Tổng cục Thống kê triển khai thời gian qua. Sau khi triển khai xong cuộc điều tra, sẽ đề xuất phương án phối hợp kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an để cùng rà soát, điều chỉnh.

Ngoài ra, cùng với cuộc điều tra, cần nghiên cứu, cụ thể hóa vào Đề án Tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, xây dựng nội dung, nhiệm vụ triển khai theo từng năm để góp phần hình thành hệ thống CSDL ngành công tác dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh tán thành chủ trương triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cần bổ sung căn cứ, xác định những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, triển khai hiệu quả Quy chế.

UBDT cần sớm phối hợp với Tổng cục Thống kê để ban hành danh mục các dân tộc Việt Nam; hai cơ quan cùng phối hợp chặt chẽ để đề xuất bổ sung chỉ tiêu phân tổ DTTS trong các chỉ tiêu thống kê chung, trong các cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê chủ trì triển khai.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.