Công tác bình đẳng giới tại Hậu Giang phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Hậu Giang, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho hội viên về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức.

Công tác kiểm tra giám sát hoạt động bình đẳng giới luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh quan chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã thực hiện tốt việc lồng ghép công tác kiểm tra giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật bình đẳng giới trong các đợt kiểm tra giám sát chuyên ngành thuộc lĩnh vực của các sở, ngành, đoàn thể.

Tính đến năm 2020, dân số tỉnh Hậu Giang đạt 726.792 người, có thể coi là tỉnh thành có ít dân nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hậu Giang có nhiều dân tộc khác nhau cư trú trên địa bàn tỉnh gồm Khmer, Hoa, Chăm, Ê Đê, Mường. Trong đó dân tộc Kinh, Khmer, Hoa chiếm tỷ lệ nhiều nhất.

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân trong công tác bình đẳng giới, nhất là tỏng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong 6 tháng đầu năm Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai các hoạt động:

Phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2023, mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông.

Công tác bình đẳng giới tại Hậu Giang phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức ảnh 1

Điệu múa Xoang của những cô gái dân tộc Êđê trong ngày lễ. Ảnh minh họa: Như Ý

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện và phát sóng là 76 tin, 41 phóng sự, phỏng vấn tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các bản tin, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về bình đẳng giới nói riêng. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý; biên soạn 97 tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; tuyên truyền trên nhóm Zalo, in ấn và phát hành 1.000 bản tin Tư pháp Hậu Giang Xuân Quý Mão năm 2023, 2.000 Bản tin Tư pháp; 95.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật, 5.500 sổ tay tìm hiểu pháp luật.

Thực hiện lồng ghép triển khai thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vào nội dung kế hoạch thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện công tác Dân số và Phát triển năm 2023. Tăng cường số lượng, chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ, xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới.

Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện tuyên truyền nâng cao bình đẳng giới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030."

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Ngoài ra, lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vào hoạt động của các thiết chế văn hóa, hướng tới mục tiêu “Gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững” trong các chương trình, kế hoạch của tỉnh.

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho hội viên về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức.

Công an tỉnh thực hiện lồng ghép các vấn đề về giới trong xây dựng và tổ chức các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành. Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền về đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế gia đình, Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia hình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho phụ nữ làm kinh tế, lập nghiệp.

Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, thì thời gian còn lại của năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông sâu rộng bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân.

Phối hợp với Đài phát Thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới cho người lao động trong doanh nghiệp; truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo lồng ghép tìm hiểu Luật bình đẳng giới; tập huấn nâng cao năng lực bình đẳng giới lồng ghép giảm nghèo.

Phối hợp đơn vị liên quan tổ chức Chương trình giao lưu, biểu dương “Mẹ đở đầu” nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt

Nam 20/10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và các chương trình, kế hoạch công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

MỚI - NÓNG
Nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới
Nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới
TPO - Sáng 23/11, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh thành phố Sóc Trăng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thành phố Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Sóc Trăng năm 2023.
Đặc sắc thủ công truyền thống với 'Chuyện Đình trong phố'
Đặc sắc thủ công truyền thống với 'Chuyện Đình trong phố'
TPO - Triển lãm “Chuyện Đình trong phố” được tổ chức tại Đình Hà Vĩ và Đình Tú Thị với hoạt động ý nghĩa, trưng bày tương tác trong không gian để kể những câu chuyện về chính các ngôi Đình, về sự độc đáo của những nghề truyền thống như nghề sơn ta, thêu tay; múa rối nước, trình diễn thời trang áo dài truyền thống ...
Sinh viên sôi nổi tham gia cuộc thi 'Thanh niên hành động thúc đẩy bình đẳng giới'
Sinh viên sôi nổi tham gia cuộc thi 'Thanh niên hành động thúc đẩy bình đẳng giới'
TPO - Ngày 20/11, Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam (HVPNVN) tổ chức cuộc thi "Thanh niên hành động thúc đẩy bình đẳng giới" để góp phần hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Dịp này, sinh viên học viện có cơ hội thể hiện sự hiểu biết, kiến thức về bình đẳng giới và cùng lan toả thông điệp của chương trình tới các bạn đoàn viên, thanh niên trên mạng xã hội. 

Có thể bạn quan tâm

Tô cam cùng TH 2023 - Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Tô cam cùng TH 2023 - Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Vào đúng ngày Quốc tế loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11/2023), đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Tập đoàn TH, Viện Phát triển Sức khoẻ Cộng đồng Ánh Sáng (Viện LIGHT), Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đã cùng nhau thực hiện nghi thức Cam kết hành động để cùng nhau hành động xóa bỏ mọi hình thức bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
Người nông dân xứ Lạng tự hào với đặc sản quê mình. Ảnh: Duy Chiến

Thổi hồn cho 'hồng vành khuyên' treo gió

TP - Là người sinh ra và lớn lên ở phố núi biên giới Na Sầm (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Vương Thị Thương, 34 tuổi đã học hỏi, ứng dụng công nghệ tăng giá trị hồng vành khuyên địa phương đem lại cuộc sống mới cho người nông dân.
Các chị em ở Cửa tiệm hạnh phúc mang sản phẩm đến giới thiệu ở các chợ phiên, chợ đêm, các cuộc thi khởi nghiệp…

Vải vụn 'vá lành' những vành trăng khuyết

TP - Những mảnh vải vụn, vốn là rác thải ngành may, lại trở thành sinh kế của nhiều chị em phụ nữ yếu thế ở Hội An (tỉnh Quảng Nam), “vá lành” những vành trăng khuyết. Qua những đôi bàn tay khéo léo, vải vụn được tái sinh thành những món đồ handmade (làm bằng tay) độc đáo, hữu dụng.