Bắc Giang quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/8/2023.

Theo đó, Nghị quyết quy định việc lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định số 38/2023/NÐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NÐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG.

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang, các nguồn vốn thực hiện lồng ghép gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước (Vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình MTQG; vốn ngân sách địa phương gồm ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác như vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức; đóng góp tự nguyện của người dân (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động); các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG bao gồm: Các dự án đầu tư; hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG; hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo nghề, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện; thông tin, tuyên truyền về các chương trình MTQG; hoạt động kiểm tra, đánh giá, hội nghị triển khai thực hiện các chương trình MTQG các cấp được lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG để thực hiện.

Lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác. Dự án đầu tư được lồng ghép, sử dụng nhiều nguồn vốn của các chương trình MTQG, nguồn vốn các chương trình, dự án khác để thực hiện.

Bắc Giang quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia ảnh 1
Nông dân xã An Bá, huyện Sơn Động chăm sóc khoai tây. (Ảnh minh họa)

Nghị quyết cũng quy định rõ cơ chế lồng ghép nguồn vốn; thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề mới phát sinh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định mới tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có hiệu lực thi hành.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.