Quảng Bình tập huấn về công tác dân tộc, tôn giáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tham gia lớp tập huấn, học viên được quán triệt các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Ngày 28/7, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã khai mạc lớp tập huấn chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được quán triệt các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn, học viên được cung cấp thông tin về tình hình tôn giáo ở nước ta nói chung và tình hình về tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Ngoài ra, các viên được trang bị các kỹ năng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo. Học viên cũng được trang bị kỹ năng tuyên truyền và tham gia xử lý điểm nóng về tôn giáo ở cơ sở một cách phù hợp và linh hoạt.

Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết đối với cán bộ đoàn, Hội LHTN Việt Nam các cấp. Qua đó, giúp cán bộ Đoàn có thêm những thông tin, kiến thức và kỹ năng về công tác dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền kịp thời và hiệu quả tại các địa phương mình. Giúp cán bộ Đoàn và Đoàn viên nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo hòng chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Được biết, Lớp tập huấn được tổ chức trực tuyến đến 8 điểm cầu với sự tham gia của 151 cán bộ chủ chốt hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.