Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 khu vực miền Trung -Tây Nguyên

TPO - Ngày 30/6, tại Khánh Hòa, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) khu vực miền Trung -Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2023.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Chương trình MTQG 1719 Hà Việt Quân đã thông qua Báo cáo tóm tắt 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2023 khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn được giao giai đoạn 2021 - 2023 thực hiện Chương trình đến thời điểm 31/5/2023 của 17 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 1.397.759 triệu đồng, đạt 10.62%; gồm vốn đầu tư phát triển là 1.117.474 triệu đồng (tương đương 15.82%), vốn sự nghiệp là 280.285 triệu đồng (tương đương 4.59%). Một số tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2023 cao so với bình quân của khu vực và bình quân của cả nước (18.28%) là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ngãi…

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 khu vực miền Trung -Tây Nguyên ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Mặc dù Chương trình MTQG 1719 mới được đưa vào triển khai tại thực tiễn địa phương từ nửa cuối năm 2022, tuy nhiên bằng sự nỗ lực và tính chủ động của nhiều địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, mà một số chỉ tiêu ước đến 31/12/2023 hoàn thành, vượt mục tiêu kế hoạch được giao như: Tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS của 17 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên bình quân đạt 3.81% (đạt so với mức trên 3% mục tiêu kế hoạch giao), trong đó một số địa phương đã vượt mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao ở mức cao như: Thừa Thiên - Huế (11.04%), Quảng Nam (7%), Khánh Hòa (6%), Quảng Ngãi (5.37%), Đăk Nông (5%)...

Việc hoàn thành sớm một số chỉ tiêu khác sẽ vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho người dân, đồng thời giúp địa phương dành nguồn lực cho các mục tiêu khác khó khăn hơn, đòi hỏi mức độ tập trung và thời gian thực hiện dài hơn…

Theo Ủy ban Dân tộc, tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn I (2021 - 2025) của Chương trình được bố trí từ ngân sách Nhà nước gần 115 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả vốn tín dụng), chiếm tỷ trọng lớn nhất về nguồn lực cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện 10 dự án.

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến của các bộ, ngành và địa phương nhận định, đây là thời cơ tốt để đánh thức vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đưa vùng này tiến kịp với miền xuôi. Tuy nhiên, khi triển khai còn vấp phải nhiều khó khăn vướng mắc.

Ghi nhận tất cả những ý kiến của các địa phương về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết trước thực trạng đó, Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định tổ chức các hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình ở 3 khu vực và hội nghị toàn quốc để kịp thời phối hợp với các địa phương xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc, đồng thời rà soát, đánh giá tổng thể đối với các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, làm cơ sở cho việc tham mưu điều chỉnh nội dung, nguồn lực, địa bàn và xác định các giải pháp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu toàn quốc của chương trình đã được phê duyệt.

Ông Hầu A Lềnh đề nghị lãnh đạo các địa phương tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, mang tính nền tảng, đặc thù để triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 tại các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Các cơ quan chủ quản các dự án, tiểu dự án và nội dung chương trình đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phân công phân nhiệm rõ ràng, tăng cường nắm bắt tình hình triển khai thực hiện của các địa phương để đề xuất, tham mưu hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.