Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 2 ngày 14 và 15/9, Ủy ban Dân tộc phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện mới khu vực Nam Trung Bộ năm 2023.

Tham dự hội thảo có gần 200 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), cán bộ phụ trách công tác dân tộc tại 4 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Phú Yên.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung; chia sẻ hình thức, phương pháp và một số kỹ năng về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Trung bộ; kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật để đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền thù địch của các thế lực phản động.

Các đại biểu dự hội thảo cũng phổ biến những kinh nghiệm phối hợp, lồng ghép, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác này.

Hội thảo là dịp để Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Phú Yên đánh giá lại kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời cùng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.