Hỗ trợ phát triển sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa thông qua Nghị quyết Quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với mức hỗ trợ không quá 80% tổng chi phí cho một dự án, kế hoạch liên kết thực hiện trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí cho một dự án, kế hoạch liên kết thực hiện trên địa bàn khó khăn và không quá 50% tổng chi phí cho một dự án, kế hoạch liên kết thực hiện trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của chương trình.

Hỗ trợ phát triển sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Nghệ An ảnh 1

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

HĐND tỉnh Nghệ An cũng quyết nghị hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng với mức hỗ trợ không quá 95% tổng chi phí cho một dự án, phương án trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, thôn (bản) đặc biệt khó khăn.

Mức hỗ trợ là không quá 5 tỷ đồng đối với mỗi dự án, kế hoạch.

Hỗ trợ phát triển sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Nghệ An ảnh 2

Bà con huyện miền núi Kỳ Sơn thu hoạch chè

Đối tượng được áp dụng là hộ gia đình tại các xã, thôn (bản) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động...

Hộ sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn; tổ hợp tác tại các xã đặc biệt khó khăn, thôn (bản) đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hỗ trợ phát triển sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Nghệ An ảnh 3

Chị em đồng bào dân tộc Thái ở huyện Quỳ Châu học nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Các nội dung được hỗ trợ gồm:

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng; năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm.

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất; quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm.

- Hỗ trợ vật tư nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ.

- Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình tư vấn, hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có kết quả.

- Hỗ trợ tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương.

- Hỗ trợ dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm.

- Hỗ trợ xây dựng và quản lý dự án, kế hoạch, phương án.

- Tư vấn xây dựng liên kết; chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chế biến, quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.