Hà Nội: Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hà Nội đã bố trí trên 1 nghìn tỷ đồng, trong đó có trên 974 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho 89 dự án, trong đó năm 2021 bố trí 743 tỷ đồng; năm 2022 bố trí 240 tỷ đồng.

Chiều 27/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có buổi giám sát tại huyện Ba Vì về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hà Nội: Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1
Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội chủ trì buổi giám sát.

Báo cáo của Ban Dân tộc về việc triển khai Nghị quyết 120 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) giai đoạn 2021-2030 cho thấy, đến nay Hà Nội đã bố trí trên 1 nghìn tỷ đồng, trong đó có trên 974 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho 89 dự án, trong đó năm 2021 bố trí 743 tỷ đồng; năm 2022 bố trí 240 tỷ đồng. Hiện thành phố đã giải ngân đạt trên 90% theo kế hoạch.

Đáng chú ý, trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành rất tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Năm 2022, Sở Du lịch đã tổ chức 10 hội nghị trao đổi kỹ năng, ứng xử văn minh du lịch cho cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Ba Vì. Năm 2023, Sở Du lịch đang trình thành phố dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì...

Bên cạnh những kết quả đã triển khai, Ban Dân tộc thành phố cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị quyết của Quốc hội như việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thiếu đồng bộ; một số nội dung chương trình đến nay chưa ban hành được định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức giá, tiêu chí, quy mô, định mức chi...

Từ những khó khăn nêu trên, Ban Dân tộc đề nghị Trung ương tiếp tục có hướng dẫn, quy định cụ thể về định mức hỗ trợ để địa phương có sơ sở thực hiện các dự án, nội dung của Chương trình. Sớm ban hành định mức kỹ thuật, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và chi phí quản lý dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, du lịch, củng cố phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đề nghị các đơn vị bổ sung các nội dung mà thành viên Đoàn giám sát nêu. Bên cạnh đó, cần tăng cường truyền thông, tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được ý nghĩa của các chính sách; bảo đảm điện, đường, trường, trạm; chú trọng về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.