Độc đáo cách tuyên truyền bình đẳng giới của thầy trò rẻo cao

TPO - Để các em học sinh có nhận thức rõ ràng và thực tế hơn về bình đẳng giới, trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Làng Nhì (huyện Trạm Tấu, Yên Bái) đã xây dựng các tiểu phẩm thực tế bằng tiếng Mông do chính thầy cô giáo người Mông phụ trách. 

Tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) TH&THCS Làng Nhì, tỉ lệ học sinh nam – nữ khá đồng đều. Thầy Nguyễn Danh Trí Quảng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh công tác giảng dạy, những năm qua nhà trường luôn tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bình đẳng giới cho học sinh thông qua các chương trình, tiểu phẩm, tiết mục bình đẳng giới.

Đặc biệt, để học sinh có nhận thức rõ ràng và thực tế hơn về bình đẳng giới, nhà trường đã xây dựng các tiểu phẩm thực tế bằng tiếng Mông do chính các thầy cô giáo người Mông phụ trách. Nhờ đó mà tỉ lệ học sinh nữ đến trường ngày càng tăng.

Độc đáo cách tuyên truyền bình đẳng giới của thầy trò rẻo cao ảnh 1Độc đáo cách tuyên truyền bình đẳng giới của thầy trò rẻo cao ảnh 2

Thông qua các hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới, tỉ lệ học sinh nữ đến trường ở huyện Trạm Tấu (Yên Bái) ngày càng tăng.

Được biết, bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo là một trong 6 mục tiêu cụ thể được đặt ra trong Kế hoạch “Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030”.

Thực hiện nội dung này, trên cơ sở khuyến nghị của Bộ GD-ĐT về giới, dân tộc thiểu số và kỹ năng sống trong việc biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, tỉnh Yên Bái đã biên soạn và đưa nội dung về giới, bình đẳng giới vào Tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 6 đến lớp 10. Tài liệu đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt và được tỉnh đưa vào giảng dạy từ năm học 2020 - 2021 theo lộ trình thực hiện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các nội dung về giới được đưa vào Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái, gồm: nội dung về giới; nội dung về giới tính; nội dung về bình đẳng giới: xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của cả giới nam và giới nữ, xóa bỏ định kiến giới.

Độc đáo cách tuyên truyền bình đẳng giới của thầy trò rẻo cao ảnh 3Độc đáo cách tuyên truyền bình đẳng giới của thầy trò rẻo cao ảnh 4Độc đáo cách tuyên truyền bình đẳng giới của thầy trò rẻo cao ảnh 5Độc đáo cách tuyên truyền bình đẳng giới của thầy trò rẻo cao ảnh 6

Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo là một trong 6 mục tiêu cụ thể được đặt ra trong Kế hoạch “Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030”.

Để tăng tỷ lệ trẻ gái tham gia học tập ở các bậc học, trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện nhiều chính sách, giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tiếp cận giáo dục của trẻ em, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Đến nay, tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái DTTS hoàn thành giáo dục tiểu học đạt 99%, tỷ lệ hoàn thành cấp THCS đạt 93%; tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 42%; tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt 42,49%; tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 26,47%.

Tin liên quan