Để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mục đích chương trình nhằm triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2030. Một trong những nội dung quan trọng trong giai đoạn này là hai cơ quan phối hợp triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.

Phối hợp nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2030 giữa UBDT và Liên minh HTX Việt Nam nhằm triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển KT-XH, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng DTTS&MN; thực hiện hoàn thành các mục tiêu KT-XH được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ ký Chương trình phối hợp

Nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thực hiện chủ trương, chính sách phát triển vùng DTTS&MN, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, từng bước hỗ trợ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng DTTS&MN, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Theo đó, Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan. Phối hợp trong công tác nghiên cứu, xây dựng và đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về phát triển KT-XH, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng đồng bào DTTS&MN; các chính sách, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh KT-XH, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng đồng bào DTTS&MN...

Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp vùng DTTS&MN về phát triển KT-XH, phát triển kinh tế tập thể, HTX; trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào DTTS&MN. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, kiến nghị của người dân trong phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào DTTS&MN…

Một trong những nội dung phối hợp đặc biệt quan trọng trong giai đoạn này là hai cơ quan phối hợp triển khai, thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn từ 2021-2025, Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBDT hướng dẫn thực hiện nội dung “Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào DTTS&MN” của Tiểu dự án 2 “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN”.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các nội dung, tiểu dự án, dự án UBDT được giao chủ trì, UBDT giao các Vụ, đơn vị tham mưu hoạt động phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam thực hiện một số nội dung tiểu dự án, dự án về nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng DTTS&MN; đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp; biểu dương, tôn vinh điển hình tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào…

Ưu tiên cho phát triển các mô hình HTX, tổ hợp tác vùng đồng bào DTTS&MN

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Việc hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp công tác là rất quan trọng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan và điều kiện đặc thù ở vùng DTTS&MN. Chia sẻ về đặc điểm tình hình vùng đồng bào DTTS&MN, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX sẽ tạo cơ hội về công ăn việc làm, tạo ra những sản phẩm có khối lượng lớn, chất lượng cao, hướng đến thị trường lớn cho vùng đồng bào DTTS; góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh, tri thức vùng DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, trong giai đoạn này, UBDT được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Để nguồn lực thực hiện Chương trình phát huy hiệu quả, đạt được mục tiêu của Quốc hội, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS, cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Liên minh HTX Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị các đơn vị liên quan thuộc hai cơ quan cần cụ thể hóa Chương trình phối hợp thành những nhiệm vụ hằng năm với mục tiêu cụ thể. Liên minh HTX Việt Nam có báo cáo đánh giá rà soát lại toàn bộ tình hình hoạt động của các mô hình HTX, tổ hợp tác vùng DTTS&MN để làm căn cứ, triển khai hiệu quả các mô hình trong giai đoạn tới. Thiết kế hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo tính khoa học, thông suốt. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn, từ nguồn lực của Liên minh HTX Việt Nam, dành sự ưu tiên cho phát triển các mô hình HTX, tổ hợp tác vùng đồng bào DTTS&MN.

Để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ảnh 2

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Lễ ký Chương trình phối hợp

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định, trong những năm gần đây, hoạt động của Liên minh HTX tập trung phần lớn vào địa bàn vùng DTTS&MN vì đây là địa bàn tiềm năng để phát triển chuỗi giá trị. Tỷ lệ hoạt động hiệu quả trên địa bàn DTTS&MN rất cao.

Trong giai đoạn tới, Liên minh HTX Việt Nam xác định, vùng đồng bào DTTS&MN tiếp tục là địa bàn trọng điểm để triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thể hiện quyết tâm và tin tưởng, Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan sẽ được triển khai có hiệu quả, đúng đối tượng, địa bàn, phát huy nguồn lực, tạo giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho đồng bào DTTS.

Thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã ký Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.