Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về Chương trình MTQG DTTS của cấp trung ương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (MTQG DTTS) nhận được sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương; sự nỗ lực của cơ quan chủ trì Chương trình với các bộ, cơ quan trung ương, thành viên Tổ công tác, đến nay cơ bản các nhiệm vụ về Chương trình MTQG DTTS của cấp trung ương được hoàn thành.

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành 9 tháng đầu năm cho thấy, năm 2022 là năm triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như: bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG DTTS) trên thực địa; tham mưu Nghị định thay thế Nghị định 13 và Nghị định 05; tham mưu các Đề án trình Chính phủ… Lãnh đạo Uỷ ban đã chỉ đạo, điều hành công việc quyết liệt ngay từ đầu năm; công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục có sự đổi mới, quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm, các đề nghị của địa phương được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về Chương trình MTQG DTTS của cấp trung ương ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết. Ảnh: Báo Dân tộc

UBDT đã tăng cường tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đặc biệt là việc tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 66 về chức năng, nhiệm vụ của UBDT; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định định 1127 về bàn giao 5 trường chuyên biệt từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBDT; tham mưu các văn bản chỉ đạo liên quan đến Chương trình MTQG DTTS; trình Chính phủ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến, nâng cao chất lượng hệ điều hành tác nghiệp được Lãnh đạo UBDT tập trung chỉ đạo thực hiện. Công tác phối hợp với các bộ, ngành trong thực hiện chính sách dân tộc được tăng cường, có mục tiêu, nội dung, giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan. Trong 9 tháng qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xử lý đã xử lý 7513 văn bản, ký ban hành 2548 văn bản đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng tiến độ.

Lãnh đạo UBDT cũng đã chỉ đạo phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh cơ quan tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027…

Việc triển khai Chương trình MTQG DTTS nhận được sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương; sự nỗ lực của cơ quan chủ trì Chương trình với các bộ, cơ quan trung ương, thành viên Tổ công tác, đến nay cơ bản các nhiệm vụ về Chương trình MTQG DTTS của cấp trung ương được hoàn thành. Các địa phương đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trung ương để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi bằng nhiều hình thức, vì vậy Chương trình được các cấp, các ngành và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, tích cực vào cuộc để tổ chức triển khai thực hiện.

Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2022, lãnh đạo UBDT tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2022, tăng cường chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự theo Nghị định 66/2022/NĐ-CP; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS đối với các nhiệm vụ năm 2022; xây dựng các đề án, chính sách dân tộc theo kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ; tập trung chỉ đạo, hoàn thiện, ban hành các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút, huy động các nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; tăng cường nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong vùng DTTS&MN; chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo chi ngân sách đúng tiến độ, quy định; chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết công tác năm 2022.

Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về Chương trình MTQG DTTS của cấp trung ương ảnh 2
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Báo Dân tộc

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, bên cạnh quan điểm đồng tình, thống nhất với những nội dung đã nêu trong Báo cáo sơ kết 9 tháng, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã phát biểu bổ sung, làm rõ một số nội dung xoay quanh việc triển khai Chương trình MTQG DTTS, đồng thời cho biết, hiện nay các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình MTQG đang tiếp tục được tập trung triển khai, đặc biệt là các nội dung liên quan tới lĩnh vực thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, việc hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai; lập kế hoạch năm 2023…

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề cập tới một số nội dung xoay quanh tình hình khắc phục các kết luận thanh tra ở một số đơn vị; việc thực hiện tiến độ chi giải ngân các nguồn ngân sách; tình hình triển khai các nội dung liên quan đến chuyển đổi số; tiến độ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chương trình phối hợp giữa UBDT với các cơ quan; công tác tổ chức bộ máy và quy hoạch cán bộ sau khi có Nghị định 66/2022/NĐ-CP cũng như việc tiếp nhận 5 trường chuyên biệt về UBDT…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng vừa qua của UBDT. Trong bối cảnh vùng đồng bào DTTS còn khăn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị cần nắm chắc thông tin, những vấn đề tác động đến nền kinh tế đất nước, đến lĩnh vực công tác dân tộc và vùng DTTS, để qua đó có những đánh giá, nhận định, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn cho bà con.

Trong các vấn đề liên quan đến hoạt động của UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh tới công tác phối hợp trong và ngoài Ủy ban, yêu cầu cần tiếp tục đổi mới. Việc nắm tình hình địa phương, vùng đồng bào dân tộc không chỉ dừng lại ở việc thống kê, mà cần có sự phân tích đánh giá các vấn đề để có những đề xuất với Trung ương, Bộ, ngành về giải pháp chính sách.

“UBDT là cơ quan thực hiện nhiệm vụ đại đoàn kết dân tộc thông qua chính sách dân tộc. Vì vậy các vụ, đơn vị thuộc UBDT cần phải nhận diện được điều đó, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, xây dựng và triển khai hiệu quả chính sách dân tộc”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhận định.

Đối với một số nhiệm vụ chưa hoàn thành của năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng phân tích những nguyên nhân dẫn tới khó khăn, vướng mắc, trong đó có nguyên nhân chủ quan cơ bản là việc nắm các quy định, chức năng nhiệm vụ chưa chắc nên dẫn đến khó triển khai.

Trong quý IV/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị phải hoàn thành đúng tiến độ đối với nhóm nhiệm vụ, đề án liên quan cần trình Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; liên quan đến quy trình xây dựng thông tư hướng dẫn, văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền của UBDT cần được tập trung ưu tiên hoàn thành; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện thanh toán, giải ngân các nguồn vốn chi đầu tư phát triển, nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn vốn cho Chương trình MTQG DTTS đảm bảo tiến độ.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.