Bắc Giang đạt nhiều kết quả nổi bật về bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động hiệu quả, sáng tạo và đạt kết quả nổi bật trong công tác bình đẳng giới. Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với bà Ngụy Thị Tuyến – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Tỉnh Bắc Giang đã ban hành chiến lược, kế hoạch gì cho chương trình bình đẳng giới ở tỉnh, thưa bà?

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm, cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX xác định mục tiêu: “thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm bình đẳng giới trên các lĩnh vực”.

Tỉnh Bắc Giang ban hành nhiều đề án, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện. Có thể kể đến như: Nghị quyết số 137-NQ/TU ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo (trong đó quy định cụ thể tỷ lệ cán bộ nữ, cấp ủy nữ).

Đặc biệt, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 15-ĐA/TU về công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023-2030. UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch số 1360/KH-UBND ngày 27/4/2018 về việc thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025.

Những kết quả nổi bật của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trong tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, thưa bà?

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tích cực tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chú trọng đổi mới về nội dung, đa dạng, linh hoạt về hình thức như: nâng cao chất lượng tài liệu hướng dẫn sinh hoạt hội viên hằng quý; nâng cấp cổng thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh; tích cực ứng dụng truyền thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, fanpage…

Hằng năm, có 95% trở lên hội viên, phụ nữ được tiếp cận với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Hội.

Bắc Giang đạt nhiều kết quả nổi bật về bình đẳng giới ảnh 1

Bà Ngụy Thị Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang,

Hoạt động giám sát của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang có nhiều đổi mới và ngày càng thực chất. Trong 5 năm qua, các cấp Hội tập trung cao giám sát việc thực hiện 12 chính sách pháp luật về trẻ em, an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới… Sau giám sát, Hội đã báo cáo và có văn bản kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng về việc thực hiện văn bản, chính sách tại địa phương; nhiều kiến nghị, đề xuất của Hội đã được tiếp thu, chỉ đạo thực hiện.

Các cấp Hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân, tham mưu, phối hợp tổ chức hơn 770 cuộc đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương về các vấn đề liên quan đến quyền lợi cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em; đóng góp gần 58.000 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và góp ý đối với người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế được các cấp Hội tập trung thực hiện hiệu quả. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức về khởi sự kinh doanh, khởi sự hợp tác xã, kiến thức kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho hơn 306.400 hội viên phụ nữ; giúp hơn 1.400 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh; hơn 25.500 chị được đào tạo, bồi dưỡng nghề, trong đó có việc làm gần 15.000 chị; tổ chức các hoạt động giúp gần 11.700 hộ nghèo thoát nghèo, hơn 3.400 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Công tác cán bộ nữ cũng là một điểm nhấn trong quá trình Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tham mưu, thực hiện chính sách về bình đẳng giới. Các cấp đã kịp thời tham mưu với cấp ủy cùng cấp trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ nữ. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tăng so với nhiệm kỳ trước; giúp đỡ, giới thiệu để Đảng kết nạp gần 1.400 đảng viên nữ nông nghiệp, đô thị.

Bắc Giang đạt nhiều kết quả nổi bật về bình đẳng giới ảnh 2

Tổ truyền thông cộng đồng về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc ở tỉnh Bắc Giang.

Toàn tỉnh Bắc Giang có 41 cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chiếm 13%; 26 đồng chí là nữ lãnh đạo sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, 5/10 huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang và trên 50 xã/phường/thị trấn có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 9/10 huyện, thành phố có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ huyện/thành ủy.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang gặp phải khó khăn gì trong việc triển khai các hoạt động thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc và miền núi, thưa bà?

Trong quá trình triển khai các hoạt động thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang còn gặp phải một số khó khăn. Cụ thể như: Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa vùng dân tộc và các vùng khác trong tỉnh, giữa các thành phần dân tộc còn cao. Định kiến giới, phân biệt đối xử giữa nam và nữ còn tồn tại trong một bộ phận người dân; có nơi vẫn còn biểu hiện của tư tưởng hẹp hòi, thiếu tin tưởng, chưa đánh giá đúng năng lực của cán bộ nữ. Việc lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội chưa rõ nét. Một số cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức còn hạn chế, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang có những giải pháp gì để giải quyết những khó khăn gặp phải khi triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, thưa bà?

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, các cấp Hội ưu tiên nguồn lực để tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, nắm bắt thông tin và tham gia giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái, lên tiếng mạnh mẽ các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Bắc Giang đạt nhiều kết quả nổi bật về bình đẳng giới ảnh 3

Hội viên Hội LHPN tỉnh Bắc Giang giúp nhau phát triển kinh tế.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức giám sát các chính sách an sinh xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh và kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các dự thảo văn bản, chính sách về bình đẳng giới, triển khai thực hiện hiệu quả một số đề án, dự án mà tổ chức Hội LHPN được giao chủ trì tham mưu thực hiện.

Đồng thời, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, quản lý và đánh giá cán bộ Hội các cấp, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Cảm ơn bà!

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Hào hứng tham gia chương trình truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi chiến dịch truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em Lạng Sơn

TPO - Sáng 12/12, Tỉnh Đoàn phối hợp với các sở ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức chiến dịch truyền thông kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và trên 300 học sinh đại diện cho hơn 204 nghìn trẻ em toàn tỉnh.
Việt Nam sắp diễn ra Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về bình đẳng giới

Việt Nam sắp diễn ra Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về bình đẳng giới

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra thông báo Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về bình đẳng giới với chủ đề “Tiếp cận toàn diện về bình đẳng giới trong và thông qua thể thao” (Comprehensive approach for gender equality in and through sports) sẽ diễn ra từ ngày 9 - 12/1/2024 tại Hà Nội.
Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.
Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

TPO - Ngày 4/12, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Chương trình Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.