Có 19 kết quả :

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Ngày 6/7, Hội đồng Đội Trung ương cho biết đang phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất, với tên gọi "Lắng nghe con nói", chủ đề "Gia đình hạnh phúc".
Phân bổ ngân sách thực hiện mục tiêu phát triển vùng đồng bào thiểu số

Phân bổ ngân sách thực hiện mục tiêu phát triển vùng đồng bào thiểu số

TPO - Ngày 1/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều trong việc quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021.