Bộ Văn hóa trả lời về kiến nghị lập hồ sơ văn hóa Óc Eo trình UNESCO

0:00 / 0:00
0:00
Di tích văn hóa Óc Eo sẽ được lập hồ trình UNESCO.
Di tích văn hóa Óc Eo sẽ được lập hồ trình UNESCO.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp xung quanh câu chuyện bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và kiến nghị lập hồ sơ Di tích văn hóa Óc Eo trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Bộ VHTTDL nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 333/BDN ngày 22/9/2021, nội dung kiến nghị: Bộ VHTTDL tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ chống xuống cấp, bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp tại huyện Tháp Mười; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho tỉnh Đồng Tháp tham gia cùng tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang lập hồ sơ Di tích văn hóa Óc Eo trình UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới.

Liên quan các nội dung này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL trả lời theo công văn số 4453/BVHTTDL-VP ngày 29/11/2021. Liên quan chủ trương lập hồ sơ Di tích văn hóa Óc Eo trình UNESCO, ngày 29/6/2020, UBND tỉnh An Giang có công văn số 690/UBND-KGVX về việc đề nghị đăng ký với UNESCO đưa Báo cáo tóm tắt di tích Văn hóa Óc Eo vào Danh sách đề cử dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới, trong đó, đề xuất ba phương án xây dựng Báo cáo tóm tắt trình UNESCO.

Phương án1: Lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê thuộc địa bàn 1 tỉnh An Giang. Phương án 2: Lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo thuộc địa bàn 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang. Phương án 3: Lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo thuộc địa bàn 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp.

Ngày 31/8/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1371/KHXH-QLKH, trong đó đề xuất lựa chọn phương án 1 “Lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê thuộc địa bàn” tỉnh An Giang. Ý kiến này đã nhận được sự đồng thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL đang lập hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi Báo cáo tóm tắt “Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê” (thuộc địa bàn tỉnh An Giang) tới UNESCO đề nghị đưa vào Danh mục dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới trong thời gian tới.

Bộ Văn hóa trả lời về kiến nghị lập hồ sơ văn hóa Óc Eo trình UNESCO ảnh 1

Bộ VHTTDL sớm lập hồ sơ trình Thủ tướng cho phép gửi Báo cáo tóm tắt tới UNESCO.

Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ chống xuống cấp, bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Bộ nêu: thông qua Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020, Bộ VHTTDL đã tổng hợp gửi Bộ Tài chính hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 10 di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với số kinh phí là 4,5 tỷ đồng.

Ngày 15/7/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định số 1230/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội dung hỗ trợ các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở kinh phí được cấp và các quy định của pháp luật, đề xuất của tỉnh Đồng Tháp, Bộ VHTTDL sẽ tổng hợp và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích được xếp hạng di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chủ động đưa kinh phí tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Về đề nghị sớm trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp tại huyện Tháp Mười. Ngày 03/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1861/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
Nhiều hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới có hiệu quả tại Đồng Nai

Nhiều hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới có hiệu quả tại Đồng Nai

TPO - Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền nên các chỉ tiêu, mục tiêu của chiến lược bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về cơ bản đạt và vượt. Để đạt được kết quả đó, công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới tại Đồng Nai, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số đã được đẩy mạnh.