Có 6 kết quả :

Hát kể sử thi Êđê: Để mạch nguồn chảy mãi

Hát kể sử thi Êđê: Để mạch nguồn chảy mãi

TPO - Hát kể sử thi Êđê là sinh hoạt văn hóa cộng đồng được truyền khẩu từ đời này qua đời khác. Trước đây, với bà con đồng bào dân tộc Êđê ở Tây Nguyên, thiếu cồng chiêng, vắng những đêm hát kể sử thi chẳng khác nào cuộc sống thiếu cơm, thiếu muối.