Có 12 kết quả :

Vượt núi xuống Thủ đô học đại học

Vượt núi xuống Thủ đô học đại học

TP - Họ là hai trong số 10 học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ít người tiêu biểu trúng tuyển đại học năm 2020. Đến từ miền núi phía Bắc của Tổ quốc, cả hai đều khát khao học những điều hay để trở về góp sức xây dựng quê nhà.