Có 3 kết quả :

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác bình đẳng giới trong CAND

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác bình đẳng giới trong CAND

TPO - Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong Công an nhân dân (CAND) những kiến thức cơ bản mang tính hệ thống về công tác bình đẳng giới và những quy định pháp luật có liên quan...