Có 60 kết quả :

TPHCM khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

TPHCM khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

TPO - Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, TPHCM kêu gọi người dân không ngừng học tập, nâng cao trình độ khoa học, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để tự nghiên cứu, phát triển kỹ năng và tay nghề góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đột phá về năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.