Có 6 kết quả :

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 khu vực miền Trung -Tây Nguyên

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 khu vực miền Trung -Tây Nguyên

TPO - Ngày 30/6, tại Khánh Hòa, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) khu vực miền Trung -Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2023.