Có 3 kết quả :

Ông Ksor Bắp (thứ hai từ trái qua) đi vận động người dân không nghe lời của Fulro

Chuyện dân vận miền đại ngàn nắng gió - Kỳ 3: Thức tỉnh u mê

TP - Không ít gia đình ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) do thiếu hiểu biết đã bị Fulro lưu vong lôi kéo hoạt động nhóm họp “Tin lành Degar” núp bóng “Tu tại gia”. Khi nhận ra Fulro chỉ nói lời dối trá, lợi dụng cũng là lúc không ít người nhẹ dạ cả tin phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Nhờ buôn làng rộng lòng tha thứ, chính quyền giúp đỡ, họ đang làm lại cuộc đời mình.