Có 12 kết quả :

Tặng giấy khen 5 cán bộ hải quan

Tặng giấy khen 5 cán bộ hải quan

TP - Để động viên cũng như ghi nhận thành tích 5 cán bộ, công chức thuộc Đội giám sát hải quan, Kiểm tra đột xuất thuộc Tổng cục Hải quan, ngày 19/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định tặng Giấy khen cho 5 cá nhân này.