Có 3 kết quả :

Lên Lào Cai, thăm đền Mẫu Trịnh Tường

Lên Lào Cai, thăm đền Mẫu Trịnh Tường

TPO - Đền Mẫu Trịnh Tường là nơi thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Trong tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn là Thánh Mẫu thứ hai trong tam tòa thánh Mẫu, cai quản nhạc phủ - tức là cai quản vùng rừng núi, trấn giữ vùng biên ải.