Có 3 kết quả :

Khánh thành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Khánh thành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

TPO - Ngày 9/1,tại Cần Thơ đã diễn ra lễ khánh thành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (giai đoạn I). Đây cũng là lần đầu tiên một trường đào tạo cử nhân Phật học cho hệ phái Nam tông Khmer được thành lập tại Việt Nam.