Có 15 kết quả :

Trẻ đến bao giờ?

Trẻ đến bao giờ?

TP - Chương trình Giai điệu Tự hào luôn gắng làm mới những bài hát cũ để thu hút khán giả. Nhưng không phải khi nào một bài chậm cũng có thể biến thành sôi động. “Xa khơi” thuộc loại này. 
Tuồng đi về đâu trong cuộc sống đương đại

Tuồng đi về đâu trong cuộc sống đương đại

TP - Khi Trung tâm thông tin văn hóa TP Huế, ở trước cửa Thượng Tứ, đang mở rộng cửa đón khách tự do vào xem các đoàn kịch nói chuyên nghiệp hội diễn liên tục 14 ngày đêm thì tại nhà hát Duyệt Thị Đường ngày 26-7, các nghệ sĩ và nhà nghiên cứu tuồng hội thảo chuyên đề Nghệ thuật tuồng trong đời sống đương đại.