Có 2 kết quả :

Thứ phi phương Bắc của vua Bảo Đại đã ra đi

Thứ phi phương Bắc của vua Bảo Đại đã ra đi

TP - Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cựu hoàng Bảo Đại ra Hà Nội làm cố vấn cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người Bắc vốn không có cảm tình với nhà Nguyễn, nhưng hành động thoái vị và câu nói nổi tiếng "thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ" của cựu hoàng được nhiều người trong họ quý mến.