Có 3 kết quả :

Hòa thượng Thích Thanh Quyết: Đào tạo tiến sĩ Phật học vất vả gấp 10 lần cử nhân

Hòa thượng Thích Thanh Quyết: Đào tạo tiến sĩ Phật học vất vả gấp 10 lần cử nhân

TPO - Tại cuộc gặp gỡ đầu xuân, lễ cầu quốc thái dân an sáng 2/3 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện - khẳng định quá trình đào tạo tiến sĩ Phật học khắt khe, để các tiến sĩ Phật học tương lai phải thực sự xứng đáng.