Có 3 kết quả :

Gần 20 tỷ đồng thực hiện các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học miền Trung – Tây Nguyên

Gần 20 tỷ đồng thực hiện các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học miền Trung – Tây Nguyên

TPO - Cùng với nguồn tài trợ hơn 15 tỷ đồng đến từ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại TP Đà Nẵng” còn kêu gọi thêm hơn 4,6 tỷ đồng thực hiện các sáng kiến, dự án cộng đồng.