Có 3 kết quả :

Huyền bí 'Chiêng ché' của người Cơ tu

Huyền bí 'Chiêng ché' của người Cơ tu

TP - Ở kỳ trước, tôi đã kể về già làng A lăng Zèng ở bản Aur mù sương, người giữ gìn chiêng ché, cổ vật của bản như giữ mạng sống của mình. Với người Cơ tu, chiêng ché thiêng liêng còn hơn cả tài sản. Nó là linh hồn của núi, bổn mạng của người chết lẫn người sống...
'Chợ' cổ vật giữa đại ngàn

'Chợ' cổ vật giữa đại ngàn

TP - Chuyện mua bán chiêng ché giữa đại ngàn của người Cơ tu hóa ra lại dễ dàng chẳng khác mua rau: “Nhà em có không?”. “Có một cái năm ngoái, bán mua được cái ti vi và xe máy rồi. Nhiều người tìm đến, hỏi mua miết”.