Có 3 kết quả :

Chóe trong mắt bạn bè

Chóe trong mắt bạn bè

TP - Buổi ra mắt cuốn Nghề cười - Chóe thu hút bạn bè lẫn những người yêu mến họa sỹ Chóe. Nhiều người mua sách, xếp hàng xin chữ ký của bà Kim Loan - bạn đời của họa sỹ. Nhiều người kể lại kỷ niệm, ca ngợi tài năng, đức độ của ông.