Có 4 kết quả :

Lập đàn cầu an cho Cửa Đại

Lập đàn cầu an cho Cửa Đại

TP - Hàng trăm ngư dân Quảng Nam vừa lập đàn cúng cầu an tại cửa biển Cửa Đại (Hội An), nơi bị bồi lấp nghiêm trọng sau đợt lũ 15/11, để cầu mong luồng lạch thông suốt, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.