Có 828 kết quả :

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2024

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2024

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội và hội.
Nhân viên y tế đang phấn khởi với cơ chế cải cách tiền lương, tuy nhiên trên thực tế nhiều khoản thu nhập tăng thêm sẽ bị cắt giảm ảnh: Vân Sơn

Thu nhập có thể không đổi dù lương tăng

TP - Tăng thêm 30% lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Trong bối cảnh các chính sách khác chưa theo kịp thực tiễn thì lĩnh vực y tế và các doanh nghiệp đang lo ngại về tác dụng ngược khi lương tăng nhưng tổng thu nhập không thay đổi sẽ triệt tiêu động lực cống hiến của người hưởng lương.
Khai mạc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 2024

Khai mạc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 2024

TPO - Khai mạc Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI năm 2024, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị, tất cả cán bộ Đoàn toàn quốc, đặc biệt là cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp từ cấp Đoàn cơ sở trở lên tham gia dự thi; đoàn viên, thanh niên khối công chức, viên chức, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang tích cực tham gia cuộc thi.
Bổ sung 39 phó chủ tịch UBND phường tại TPHCM

Bổ sung 39 phó chủ tịch UBND phường tại TPHCM

TPO - Ngoài 2.535 biên chế công chức làm việc tại 169 phường được giao, TPHCM còn giao bổ sung 39 phó chủ tịch UBND phường tăng thêm theo quy định tại Nghị quyết 98. Các phường đông dân được tăng một phó chủ tịch và 4 công chức.