Có 4 kết quả :

Bò hỗ trợ bị bệnh lở mồm long móng sau 5 ngày nhận nuôi

Bò hỗ trợ bị bệnh lở mồm long móng sau 5 ngày nhận nuôi

TPO - Sau 5 ngày tiếp nhận bò giống theo chương trình hỗ trợ người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế) phát triển chăn nuôi, nhiều con bò được phát hiện bị bệnh lở mồm long móng buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và chỉ đạo có biện pháp khắc phục, ổn định sản xuất, chăn nuôi tại địa phương này.