Có 5 kết quả :

Giữ điệu hát lý di sản của người Cơ Tu

Giữ điệu hát lý di sản của người Cơ Tu

TPO - Lớp học hát lý được tổ chức đều đặn mỗi cuối tuần ở thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) với những học viên đủ mọi lứa tuổi. Ở đó, các bậc cao niên trao truyền nét văn hóa độc đáo của người Cơ Tu đến với lớp trẻ.