Có 1 kết quả :

Trải nghiệm sắc màu thổ cẩm

Trải nghiệm sắc màu thổ cẩm

TPO - Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công bố chương trình hoạt động từ ngày 1 đến 31-7 chủ đề “Sắc màu thổ cẩm”.