Có 5 kết quả :

Tận dụng thế mạnh của công nghệ số trong truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Tận dụng thế mạnh của công nghệ số trong truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

TPO - Tận dụng thế mạnh của công nghệ số và sự phổ cập internet hiện nay để lan tỏa các nội dung và thông điệp về bình đẳng giới, đặc biệt là nhóm thanh niên người dân tộc thiểu số thông qua nền tảng internet và mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Zalo và Youtube...